MARC REGULADOR

MARC LEGAL ESTATAL

 1. Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric.
 2. Reial Decret-llei 15/2018, de 5 d’octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors.
 3. Reial Decret 900/2015, de 9 d’octubre, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum.
 4. Reial Decreto 244/2019, de 5 d’abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica.
 5. Reial Decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica (text consolidat).
 6. Reial Decret 1699/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula la connexió a xarxa d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica de petita potència.
 7. Reial Decret 1048/2013, de 27 de desembre, pel qual s’estableix la metodologia per al càlcul de la retribució de l’activitat de distribució d’energia elèctrica.
 8. Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió (text consolidat).
 9. Reial Decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01-23.
 10. Reial Decret 1110/2007, de 24 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament unificat de punts de mesura del sistema elèctric (text consolidat).
 11. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

MARC LEGAL AUTONÒMIC

CATALUNYA:

La Comunitat de Catalunya no disposa de normativa específica per a la tramitació d’instal·lacions en autoconsum i tramita d’acord amb la normativa estatal existent per a autoconsum i per a instal·lacions de producció d’energia elèctrica.

Tanmateix, la normativa autonòmica següent és aplicable:

 • Decret 308/1996, d’1 de setembre, pel qual s’estableix el procediment administratiu per a l’autorització d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica en règim especial a Catalunya.
 • Decret 147/2009, de 22 de setembre, pel qual es regulen els procediments administratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics.

COMUNITAT DE MADRID:

La Comunitat de Madrid no disposa de normativa específica per a la tramitació d’instal·lacions en autoconsum i tramita d’acord amb la normativa estatal existent per a autoconsum i per a instal·lacions de producció d’energia elèctrica.

ILLES BALEARS:

Les Illes Balears, no disposa de normativa específica per a la tramitació d’instal·lacions en autoconsum i tramita d’acord amb la normativa estatal existent per a autoconsum i per a instal·lacions de producció d’energia elèctrica.

Per a més informació, feu clic aquí.

En continuar utilitzant el nostre lloc web, vostè accepta l'ús de galetes. Més informació

Us de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per a que vostè tingui la millor experiència d’usuari. Si segueix navegant està prestant el seu consentiment per a l’acceptació de les referides cookies i l’acceptació de la nostra POLITICA DE GALETES, cliqui a l’enllaç per a més informació. A més, pot consultar el nostre AVÍS LEGAL i la nostra pàgina de POLITICA DE PRIVACITAT.

Cerrar